_IMG9007-70

17 Spotkanie z Fotografią. Fot. Marcin Szołtysik