_IMG9019-71

17 Spotkanie z Fotografią. Fot. Marcin Szołtysik